Zoeken Menu
Startdatum: maandag, 06 mei
Begintijd: 17:00
Eindtijd: 19:15

Expertmeeting Personeelsbeleid en professionalisering in het vo

Liefde voor het beroep is iets wat leraren kenmerkt. Zij willen zich professioneel blijven ontwikkelen, niet alleen op hun vakgebied, maar ook didactisch en pedagogisch. In het briefadvies Verkenning leraren adviseert Alexander Rinnooy Kan om het organiseren en ondersteunen van deze professionele ontwikkeling als vertrekpunt te nemen. Contacten met vakgenoten en collega’s, ook van andere scholen, zijn niet alleen nuttig maar ook motiverend.

Hoe kan er een structuur worden opgezet die leraren ondersteunt bij hun professionalisering? Een structuur waarbij leraren zelf het voortouw kunnen nemen en houden. En wat betekent dit voor het personeelsbeleid? In de Expertmeeting Personeelsbeleid en professionalisering in het vo discussiëren de deelnemers hierover, vanuit het perspectief van wetenschap, praktijk en het beleid. Patrick Banis, directeur arbeidsmarkt CAOP, leidt het thema in, waarna er ruimte is voor debat.

Versterking positie leraren

De discussie over de versterking van de positie van leraren en de ontwikkeling van het beroep is actueel en noodzakelijk. Het beroep staat onder druk, ook door het groeiende lerarentekort in het vo. De Onderwijsraad heeft vorig jaar het advies uitgebracht Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap. Ook in de Kamerbrief Aan de leraar staat versterking van de leraar centraal. Beide documenten zullen zeker in de discussie aan bod komen.

Deelname en voorbereiding

U kunt zich kosteloos aanmelden door uiterlijk 1 mei 2019 een mail te sturen naar l.hodemaekers@caop.nl. Als u wilt, kunt u ook een collega voor deelname voordragen. De bevestiging van deelname, het definitieve programma en eventuele achtergrondinformatie ontvangt u later. Vragen of opmerkingen die nuttig zijn voor de voorbereiding, kunt u van tevoren mail naar l.hodemaekers@caop.nl, secretaris Leerstoelen CAOP.

Expertmeetings Leerstoel OAM

De expertmeeting is onderdeel van een reeks kennisbijeenkomsten met als uitgangspunt de Lerarenagenda van OCW. De bijeenkomsten behandelen relevante en waar mogelijk actuele vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden van de sector onderwijs. De data van de expertmeetings zijn vastgesteld op:

18 september 2018, Lerarentekort, zij-instroom
27 november 2018, Arbeidsverhoudingen
12 december 2018, Anders werken, anders organiseren
15 januari 2019, Techniekdocenten en de tekorten
11 maart 2019, Ruim baan voor leraren
6 mei 2019, Personeelsbeleid en professionalisering in het vo
26 juni 2019, thema nader te bepalen
september 2019, datum nog niet bekend, Professionalisering en regeldruk