Zoeken Menu
Startdatum: donderdag, 14 maart
Begintijd: 13:00
Eindtijd: 16:30

De positie van de vertrouwenspersoon onder druk

Er is de laatste tijd veel (politieke) aandacht voor de vertrouwenspersoon. Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders uit 2018 heeft aangetoond dat de rol van vertrouwenspersonen vaak nog onduidelijk en onvoldoende is ingebed in de organisatie. Ook blijkt dat de veiligheidsbeleving van de vertrouwenspersoon zorgelijk is, maar liefst 20% denkt dat die rol hun carrière mogelijk schaadt en 10% heeft vanwege gevoelens van onveiligheid wel eens overwogen om het vertrouwenswerk neer te leggen. Eenzelfde beeld komt naar voren uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De positie van de vertrouwenspersoon is kwetsbaar. Vertrouwenspersonen hebben te maken met loyaliteitsconflicten en komen onder druk te staan om de vertrouwelijkheid op te geven.

In het kennisforum van donderdag 14 maart 2019 komt de positie van de vertrouwenspersoon aan de orde en hoe die positie soms onder druk kan komen te staan. Met de deelnemers bespreken we ervaringen uit de eigen praktijk. Daarnaast wordt besproken hoe je om kan gaan met druk vanuit het management en collega’s en hoe je zorgt voor je eigen veiligheid. Tot slot komen de belangrijkste resultaten van bovengenoemde onderzoeken aan de orde.

Henk van den Boogaard, extern vertrouwenspersoon en opleider van vertrouwenspersonen bij het CAOP geeft invulling aan dit kennisforum.

Meer informatie en inschrijven