Zoeken Menu
Startdatum: maandag, 03 december

'Veranderende samenleving, veranderende overheid', vier debatten op uitnodiging

Wat staat ons te doen? Een veranderende samenleving heeft effecten op de burger, de overheid en de ambtenaren, de arbeidsorganisaties en de arbeidsverhoudingen. Maar wat zijn de belangrijkste gevolgen en wat zijn de handelingsperspectieven? Daarover gaan vier debatten die het CAOP samen met zijn hoogleraren Jaap Uijlenbroek (Albeda Leerstoel) en Zeger van der Wal (Ien Dales Leerstoel) tussen november 2018 en mei 2019 organiseert.  
 
Aan de debatten nemen op uitnodiging deel: (top-)ambtenaren Rijk en grote gemeenten, managers, sociale partners, adviescolleges, planbureaus en leden Tweede Kamer.
Een groep bestaat uit maximaal vijftien personen.
 
Thema ’s van de vier debatten:

  1. Leven en werken in een veranderende (‘VUCA’) wereld - met de opgave centraal, purpose lead (1 november 2018)
  2. Leiderschap en competenties in een veranderende overheid (3 december 2018)
  3. De 'aard' van het overheidsbedrijf (18 april 2019)
  4. Technologie en arbeidsmarkt (16 mei 2019)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Loes Spaans, secretaris leerstoelen CAOP, via l.spaans@caop.nl.