Zoeken Menu
Startdatum: woensdag, 17 oktober
Begintijd: 12:00
Eindtijd: 13:00

Lunchbijeenkomst Productiviteitstrends en doelmatigheid in de publieke sector

Al decennialang probeert de overheid de doelmatigheid van publieke diensten en voorzieningen te verbeteren. Publieke sectoren als veiligheid & justitie, onderwijs, zorg en energie- en drinkwatervoorziening worden daartoe vaak ingrijpend hervormd. Ook bij decentrale overheden en binnen agentschappen en ZBO’s groeit de aandacht voor doelmatigheid en benchmarks. Heeft dit alles ook vruchten afgeworpen? Krijgt de Nederlandse burger tegenwoordig meer waar voor zijn belastinggeld dan pakweg dertig jaar geleden?

Op de lunchbijeenkomst van woensdag 17 oktober van het ministerie van BZK, samen met het Institute for Public Sector Efficiency Studies (IPSE Studies), staan deze vragen centraal. Hoogleraar Jos Blank van de Leerstoel Productiviteit van het CAOP is aan IPSE Studies verbonden.  Programma downloaden (66 KB)

Impact

De IPSE-onderzoekers presenteren in vogelvlucht de stand van zaken van het productiviteitsonderzoek in de publieke sector. Aan de hand van hun empirische bevindingen laten zij zien welke werkwijzen en beleidsinterventies een gunstig effect hebben. Ze laten ook de ingrepen zien die een negatieve impact hebben op de doelmatigheid van de publieke sector. Aansluitend volgt de lancering van de webapplicatie TrendsinPubliekeSector.nl (TiPS): een gebruikersvriendelijke open access database over prestaties van de publieke sector.  Ook is er nadrukkelijk ruimte voor interactie met de onderzoekers.

Voor wie

De lunchbijeenkomst is voor beleidsmakers, controllers, managers, onderzoekers en bestuurders die zich op enigerlei wijze bezighouden met doelmatigheids- en productiviteitsvraagstukken of daar vanuit hun werk interesse in hebben.

Aanmelden 


De bijeenkomst is op het ministerie van BZK op woensdag 17 oktober van 12:00 tot 13:30 uur. 
Hebt u interesse om deel te nemen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
U kunt zich ook alvast oriënteren op het thema via de website van IPSE Studies