Zoeken Menu
Startdatum: woensdag, 26 september

Nacht van de Integriteit. Reserveer 26 september 2018 alvast in uw agenda!

“Integriteit van het openbaar bestuur moet wat mij betreft altijd voorop staan” aldus een recente uitspraak van minister Ollongren. Tijdens de Nacht van de Integriteit gaan dagelijks bestuurders met de minister en met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij, zonder te beschikken over juridische instrumenten, invulling kunnen geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur.

De jaarlijkse Nacht van de Integriteit 2018, op 26 september aanstaande, sluit ook dit jaar aan bij de actualiteit. De voorzitters van bestuursorganen dragen wettelijk de verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Maar een burgemeester, dijkgraaf of commissaris van de Koning moet zonder juridische instrumenten en bevoegdheden invulling geven aan die verantwoordelijkheid. In de gemeente Brunssum bleek dat zij daardoor met lege handen kunnen staan. Over de vraag of er behoefte is aan meer of andere instrumenten zijn de meningen echter verdeeld. Maar hoe kan een burgemeester, dijkgraaf of commissaris van de Koning eigenlijk invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid? Welke handelingsperspectieven heeft de voorzitter van een college? Welke bevoegdheden hebben zij hiervoor nodig? Zijn er voldoende bevoegdheden? Wat is er extra nodig? Op welke hulpstructuren kunnen zij een beroep doen? Hoe om te gaan met de onaantastbare bestuurder?

In een afwisselend programma wordt stil gestaan bij deze vragen. Een eerste inleiding op het thema wordt gegeven door de minister van BZK. Ongetwijfeld zal mevrouw Ollongren reflecteren op haar beleidsvoornemens om de positie van voorzitters van colleges te versterken. Aansluitend volgt een paneldebat waarin ervaren collegevoorzitters met elkaar in gesprek gaan over (on-)mogelijkheden om de integriteit van het bestuur te bevorderen. Een afsluitende lezing wordt verzorgd door Joris Lammers. Hij zal ingaan op sociaalpsychologische mechanismen van macht en hoe hier op in te spelen.

De Dag en Nacht van de Integriteit op 26 en 27 september vormen hét jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector.

De Nacht van de Integriteit vindt plaats bij de Unie van Waterschappen in Den Haag op woensdagavond 26 september (19.00 – 21.00 uur) en richt zich op dagelijks bestuurders uit het openbaar bestuur.

Het CAOP organiseert de Nacht van de Integriteit in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de Ien Dales Leerstoel. De Nacht wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als activiteit van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Programma en aanmelding

Bekijk het volledige programma van de Nacht van de Integriteit.

Wilt u de Nacht van de Integriteit bijwonen, meldt u dan aan via het aanmeldformulier. Het aantal deelnemers is beperkt, de voorzitters van de dagelijkse besturen van de decentrale overheden hebben voorrang.