Zoeken Menu
Startdatum: maandag, 03 september

Start Leergang tot ambtelijk secretaris bij de overheid

Een goede ambtelijk secretaris speelt een belangrijke rol in de medezeggenschap van veel organisaties. Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen, is het van meerwaarde als u op de hoogte bent van de trends en ontwikkelingen in het vakgebied. In deze leergang krijgt u, naast kennis hiervan, ook handvatten aangereikt om uw werk nog efficiënter in te richten.

Ook een kijkje in de keuken van andere organisaties die actief bezig zijn met vernieuwende vormen van medezeggenschap, maakt deel uit van het programma. Uiteraard zijn we daarin gefocust op de rol van de ambtelijk secretaris in een overgangsperiode naar medezeggenschap nieuwe stijl.

Daarnaast brengen wij uw kwaliteiten en competenties als ambtelijk secretaris in beeld. Door terugkoppeling van uw persoonlijk Insights Discovery profiel wordt u zich bewust van uw persoonlijke voorkeuren, talenten en valkuilen. Het model Insights Discovery versterkt zowel uw persoonlijke groei voor het vak van ambtelijk secretaris, als uw kwaliteiten in samenwerking.

Meer informatie