Zoeken Menu
Startdatum: woensdag, 13 juni
Begintijd: 15:45
Eindtijd: 18:00

Seminar 'Drijvers doelmatige drinkwatervoorziening'

De doelmatigheid van de drinkwaterbedrijven is de afgelopen decennia fors toegenomen. Bovendien verbetert de drinkwaterkwaliteit en groeit de klanttevredenheid. Opvallende prestaties voor een sector die volledig in publieke handen is. Wat zijn de drijvende krachten geweest achter deze ontwikkeling en waarom lijkt het effect hiervan de laatste jaren te verminderen?

Op 13 juni organiseert IPSE Studies het gratis Seminar 'Drijvers doelmatige drinkwatervoorziening'. IPSE is het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies en heeft in een samenwerkingsverband met het CAOP en de Erasmus Universiteit Rotterdam vorig jaar het onderzoek Productiviteit van overheidsbeleid: deel IV, de Nederlandse netwerksectoren 1980-2015 gepubliceerd.

Programma 

15:45-16:00: inloop en ontvangst
16:00-16:05: welkomstwoord door Jos Blank | IPSE Studies
16:05-16:10:  opening door dagvoorzitter Frans van Dongen | Ministerie BZK
16:10-16:45: pitches onderzoekers 

16:45-17:00 uur: reflecties sector en ministerie

  • Hans de Groene | directeur Vewin
  • Marjan van Giezen | manager/plv.dir Water en Bodem, Ministerie I&W

17:00-17:15: Discussie
17:15-18:00: Afsluiting en borrel

Deelname

Het seminar is gratis en voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst vindt plaats in de Oostvaardersplassenzaal (Zaal M01-25) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bezoekadres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag. Voor het bezoek aan het ministerie van BZK dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier of via een mail naar info@ipsestudies.nl.