Zoeken Menu
Startdatum: dinsdag, 12 december
Locatie: CAOP, Den Haag

Masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Wat verandert er en voor wie? Wat verandert er in het onderwijs? U leert het tijdens de masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren” .

De masterclass is vooral gericht op de doelgroep HR professionals en beleidsmedewerkers personeel, maar ook leidinggevenden, OR-leden en vakbondsvertegenwoordigers die een functionele rol hebben bij de implementatie van de WNRA. Na de masterclass kent de deelnemer de belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit de WNRA voor zowel het juridisch kader van de collectieve arbeidsverhoudingen als voor de individuele rechtspositie (ontslagrecht). Hij is goed geïnformeerd over de wettelijke regels en de jurisprudentie op dit terrein en is bekend met wat er bij de invoering en implementatie van de WNRA komt kijken en kan daar in de eigen organisatie zelf mee vorm en inhoud aan geven.
 
Het CAOP heeft de masterclass ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Albeda Leerstoel van Universiteit Leiden/CAOP en gerenommeerde gastdocenten.

Meer informatie en aanmelden