Zoeken Menu
Startdatum: donderdag, 21 september
Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag

21 september Positionering vertrouwenspersoon

Deze module gaat over de positionering van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Dit behandelt vragen als: Hoe maak je jezelf kenbaar in de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat anderen je weten te bereiken? Hou verhoud jouw rol zich tot de organisatie en de organisatiestructuur? Welke positie heb je ten opzichte van het bestuur, de directie en je leidinggevende? Welke mogelijkheden heb je om opvolging te geven aan de casuïstiek die zich voordoet? Hoe zorg je voor de veiligheid van je eigen werkzaamheden?

Lees meer