Zoeken Menu
Startdatum: woensdag, 20 september
Begintijd: 15:00
Eindtijd: 17:00
Organisator: de Stichting Albeda Leerstoel
Locatie: CAOP, Den Haag

Openbaar debat Trends in arbeidsverhoudingen - de cao

Wat zijn belangrijke trends in arbeidsverhoudingen? Wat kunnen we en wat moeten we daarmee doen? Daarover gaat het volgende openbare debat van de Albeda Leerstoel op 20 september van 15.00 tot 17.00 uur bij het CAOP aan het lange Voorhout in Den Haag. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en natuurlijk ook mee te doen aan het debat over welke bewegingen leiden naar toekomstbestendige arbeidsverhoudingen en cao's.

U krijgt eerst een toelichting op de trends van professor  Jaap Uijlenbroek, hoogleraar op de Albeda Leerstoel. Hij is de debatleider en introduceert of interviewt enkele andere deskundigen op het gebied van arbeidsverhoudingen en vernieuwing van cao's . Wat komt er zoal aan bod?  Bijvoorbeeld de vraag of het beroep een goede invalshoek is om de cao te vernieuwen. Of initiatieven gericht op een cao op regionaal niveau, om mobiliteit te bevorderen. 

U treft hieronder het hele programma aan dat gericht is op o.a. sociale partners, hrm-ers, bestuurders, OR-leden, beroepsbeoefenaren en opinieleiders.

Programma

14.45 uur: Inloop met koffie en thee
15.00 uur: Opening door de gespreksleider 

'Stilstand als trend?' - inleiding door Jaap Uijlenbroek
Het werk en de wereld van het werk verandert. Er is budgetschaarste en onzekerheid bijvoorbeeld door de komende normalisatie en het pensioendebat. Er zijn verschillen in beloning tussen 'jong' en 'ouder' en verschillende contractvormen.  De behoefte van de individuele medewerker is veranderd. Er ontstaan nieuwe initiatieven.

Stilstand lijkt de trend te zijn in de publieke sector: de neiging te houden wat je hebt en tegelijk de behoefte hebben aan nieuwe 'constructies, aan een nieuwe 'deal'.  Hoe doorbreken we de stilstand en  hoe stimuleren we die noodzakelijke beweging? Kan de normalisering dit doorbreken? De beroepencao? Het regeerakkoord? Andere initiatieven?

In gesprek
Als voorbereiding op het debat interviewt Jaap Uijlenbroek o.a.:  

  • Huub de Graaff (directeur  Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) en Patrick Banis (directeur Arbeidsmarkt CAOP) over het beroep als invalshoek om de cao te vernieuwen (n.a.v. een gezamenlijke verkenning) 
  • Grada Lautenbach, plv. directeur Ambtenaar & Organisatie op BZK over o.m. de vraag of bijvoorbeeld de normalisering van de ambtelijke rechtspositie kan zorgen voor beweging?
  • Marc van der Meer (hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, Tilburg University/ReflecT-CAOP) over de ervaringen met de regio-cao.

Plenair debat over wat kan de 'stilstand' doorbreken en beweging stimuleren? 

16.50 uur: Wrap up – wat nemen we mee?

17.00 uur: Afsluiting en versnapering

Aanmelden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hier aanmelden via het aanmeldformulier.

Informatie

Informatie over het programma en suggesties: l.spaans@caop.nl, secretaris Bijzondere Leerstoelen CAOP via 06 51002967 en www.deleerstoelen.nl