Zoeken Menu

Agenda

01-06-2017  

Jubileumcongres 10 jaar IPSE Studies: beleid en productiviteit in de publieke sector

De relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector. Dat is het thema van het...
13-06-2017  

Eindpresentatie ZorgCrossOver van sociale wijkzorgteams Den Haag

Dagbesteding. Bemoeizorg & zelfbeschikking. Positionering (en mandaat) van het sociale...
14-06-2017  

Dialoogbijeenkomst CAOP en SER: Meer jong kapitaal voor onze ouderen

Wat is er nodig om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg? Wat is voor hen...
22-06-2017  

Congres Albeda Leerstoel "De normale cao op de agenda"

Prof. mr. Barend Barentsen en prof. dr. Jaap Uijlenbroek, de hoogleraren verbonden aan de Albeda...
07-09-2017  

7 september De basis van het Vertrouwenswerk

Deze ‘opfris’ dag is bedoeld voor Vertrouwenspersonen die eerder al een opleidingen hebben genoten...
21-09-2017  

21 september Positionering vertrouwenspersoon

Deze module gaat over de positionering van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Dit behandelt...

1 van 2 12 >>